Kateqoriya:
Bilmək vacibdir

Kimlər qısa boylu sayılır?

Qısa boy – ölçülən boyun o yaş və cinsə görə normal böyümə əyrilərinin alt sərhədinin (3 percentil) altında olmasıdır. İllik...

Böyüməyə təsir edən faktorlar nələrdir?

Genetik amillər, ana-ata olaraq uşaqlara verilən genetik boy potensialı, hormonlar və ətraf mühit faktorları bətndaxili dövrdən yetkinlik çağına qədər böyüməyə...

Akromeqaliya xəstəliyinin diaqnozu necə qoyulur?

Akromeqaliya diaqnozunu təsdiqləmək üçün aşağıdakı laborator analizlər lazımdır: İGF-1:bu hormon Böyümə hormonun təsiri ilə qaraciyərdə sintez edilib, böyümə hormonun təsirini...

Endokrinologiya bölməsində aparılan proseduralar

Endokrinoloji  xəstələrin şikayətlərinə və patologiyaya uyğun tam müayinəsi (anamnezin toplanması,obyektiv müayinə və s.) – Arterial təzyiqin,qan şəkərinin ölçülməsi,boyun,çəkinin, qarın çevrəsinin...

Piylənmənin müayinə və müalicə proseduru necədir?

Piylənmənin diaqnostikası səbəbin aşkarlanması ilə bağlıdır. Müalicə isə diaqnoz dəqiqləşdirildikdən sonra, səbəbi aşkarlamaq və aradan götürməklə aparılır. Səbəbi aradan götürməklə...