Ana səhifə MəqalələrBilmək vacibdir Ana-ata boyuna görə hədəf gələcək təxmini boyu hesablamaq olarmı?

Ana-ata boyuna görə hədəf gələcək təxmini boyu hesablamaq olarmı?

Boy qısalığına yanaşmada qiymətləndirilməsi lazım olan bir başqa əhəmiyyətli nöqtə ana-ata boyudur. Bir uşağın boyunun ən əhəmiyyətli amili genetik faktordur. Belə ki, ata-ana olaraq hər bir uşağa verdiyimiz genetik potensial boyu vardır.

Riyazi olaraq hədəf boyu hesablamağın belə bir formulu da vardır:
Qız uşaq üçün hədəf boy:  Ana boy + (Ata boy-13) ± 7cm / 2
Oğlan  uşaq üçün hədəf boy: Ata boy + (Ana boy + 13) ± 7cm / 2
Beləliklə, izlədiyimiz uşağın persantilinin hədəf boya uyğun persantillər içində olub olmadığını təyin edə bilərik.

Paylaş: